Naam Positie Mobiel
Algemeen
Pieter Bracke Voorzitter
Jean-Claude De Pooter Penningmeester
Thierry De Bock Secretaris, Kledij
Eline De Schutter Website
Benny Claus Trainer